GDM, a. s.

Rating a informácie o GDM, a. s.

Náš vyhodnocovací algoritmus pridelil pre GDM, a. s. 47505 bodov a spoločnosť alebo podnikateľ sa umiestnili na 26. pozícii z 866827 spoločností. Najlepšie mohla skončiť na 1. pozícii. 99.9971% spoločností je horších ako GDM, a. s..

Kód na vašu webstránku:

<a title="Rating spoločnosti GDM, a. s." href="http://gdm.sk-rating.com/">
   <img src="http://gdm.sk-rating.com/gdm.png" width="150" height="25" alt="Rating GDM, a. s." />
</a>

Zobrazenie kódu: Rating GDM, a. s.

Odkazy

Prehľad účtovných výkazov spoločnosti je dostopný zadarmo v projekte SK-FIN.

Diskusia